POLSKI INSTYTUT TRAUMY

 

Aktualności:

 

 

Polski Instytut Traumy to organizacja zajmująca się szerzeniem wiedzy dotyczącej traumy, zwłaszcza wczesnej traumy relacyjnej i traumy dziecięcej. Prowadzimy edukację dla specjalistów oraz  rodziców w tym mało znanym w Polsce obszarze. Wczesne doświadczenia traumatyczne nie są obojętne dla dalszego rozwoju i mogą mieć wpływ na całe życie człowieka. Większość ludzi na świecie doświadcza traumatycznych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie i samopoczucie.  Misją Instytutu jest szerzenie świadomości na temat symptomów stresu, zdarzeń szokowych i traumatycznych. Pragniemy, by dzięki tej wiedzy zmieniać świadomość społeczną oraz wspierać jednostki i społeczności w procesie zdrowienia.

 

Interesuje nas najnowsza wiedza w tym obszarze, sprawdzona naukowo i możliwości jej upowszechniania szerokiemu gronu specjalistów i pacjentów. W tym celu współpracujemy z najlepszymi ekspertami na świecie z dziedziny traumy wczesnodziecięcej. Nadzór merytoryczny nad działalnością Instytutu sprawuje Rada Naukowa, w skład której wchodzą profesorzy psychologii i socjologii, zarówno z Polski, jak i z USA.

 

Polski Instytut Traumy oferuje szeroką gamę szkoleń, wykładów edukacyjnych, warsztatów oraz treningów psychologicznych. 

 

UWAGA: Dla osób, które nie miały możliwości dołączyć od początku na cykl wykładów, istnieje opcja wykupienia wykładów, które już się odbyły.