Formularz zgłoszenia na wykłady Dr Teresa Jadczak-Szumiło 

 

Cykl wykładów z psychologii rozwojowej człowieka

pt.: "Szanse i zagrożenia rozwoju w pełnym cyklu życia"

 

1 wykład 14 maja 2024 (wtorek)

2 wykład 8 czerwca 2024 (sobota)

3 wykład 3 lipca 2024 (środa)

4 wykład 30 sierpnia 2024 (piątek)

5 wykład 27 września 2024 (piątek)

6 wykład 21 października 2024 (poniedziałek)

7 wykład 12 listopada 2024 (wtorek)

8 wykład 5 grudnia 2024 (czwartek)

9 wykład  10 stycznia 2025 (piątek)

10 wykład  6 lutego 2025 (czwartek)

 

Spotkania rozpoczynają się o godz. 19 00 i odbywają się na platformie ZOOM. 

 

  • Koszt całego cyklu: 2 250 zł
  • Jeden wykład: 240 zł
  • Dla uczestników pełnego cyklu spotkań z dr Bruce’em Perry — pierwszy, majowy wykład jest bezpłatny 

 

Wypełnij i wyślij:

* W tytule wykładu dopisz jego datę jeśli nie wybierasz całego cyklu wykładów

 

*


*
*
*
*
Uwagi organizacyjne:
● Opłata za uczestnictwo zgodnie z ogłoszeniem.
● Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
● Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu i danymi do wpłaty otrzymają Państwo drogą e­-mail.
● Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i posiłków.
Warunki uczestnictwa:

● Wypełnienie formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości podanej w zaproszeniu
● Formularz i opłata są również podstawą do wystawienia rachunku za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu.

Warunki rezygnacji:

● Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
● Rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
Pola obowiązkowe
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Opcjonalnie