Trauma prenatalna

 

Dziecko w okresie rozwoju prenatalnego jest zdolne do reagowania na stres jak każdy człowiek. W tym czasie dochodzi do programowania reaktywności osi adrenalinowo-kortyzolowej tzw. osi HPA. Ma to znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka i jego funkcjonowania. Programowanie płodowe osi HPA ma także wpływ na dalsze zdrowie dziecka, aż po odległe pojawianie się różnych trudności zdrowotnych w tym tzw. chorób cywilizacyjnych. Wpływy wczesnej traumy z okresu prenatalnego mogą podlegać regulacji podobnie jak nasze reakcje, które wystąpiły w późniejszym okresie rozwojowym. Do specyficznej traumy prenatalnej zaliczamy ekspozycję płodową na alkohol, narkotyki, leki i inne używki. Są kraje, w których te zjawiska zalicza się już do szeroko występujących społecznie. Warto znać wpływ toksyn na rozwój człowieka i metody terapii. W tym obszarze mamy do czynienia nie tylko ze spektrum poalkoholowym z grupy FASD, ale także z innymi konsekwencjami po toksykacji.