Zarząd

 

dr n. społecznych Teresa Jadczak-Szumiło psycholog

Prezes Zarządu

 

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — promotor prof. Elżbieta Hornowska.

Absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.

Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci — opracowała w tym obszarze kwestionariusz do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS — skala do oceny noworodków T. Brazeltona.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Służby Zdrowia"  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Badania prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem, lekarzem radiologiem CM UJ w Krakowie.

 

Magdalena Szyszkowska, socjolog

Wiceprezes Zarządu

 

Absolwentka Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Praktyk Somatic Experiencing – metoda pracy z traumą Petera Levina. Specjalizuje się w pracy z osobami po doświadczeniach traumatycznych oraz w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Prowadziła badania na Uniwersytecie Genewskim oraz w Międzynarodowej Organizacji Pracy Szwajcarii.

Doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobywała w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz międzynarodowych instytucjach finansowych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jest certyfikowanym trenerem prowadzenia szkoleń. W zakresie traumy interesują ją doświadczenia graniczne i praca z osobami dorosłymi.