Patronat Instytutu

 

Instytut patronuje kampanii "Zanim Ciebie Zabraknie", prowadzonej przez Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. W ramach kampanii odbyła się seria paneli dyskusyjnych, mająca na celu zmianę postrzegania tematu śmierci w społeczeństwie. Powstał też program szkoleniowy dla pracowników oraz rodzin, który będzie integralną częścią działalności.

 

Instytut patronuje kampanii Zanim Ciebie Zabraknie

 

Zasady przyznawania Patronatu Polskiego Instytutu Traumy

 

Patronat  Polskiego Instytutu Traumy jest wyrazem szczególnego uznania dla przedsięwzięć związanych tematycznie z misją i zakresem zadań realizowanych przez Instytut.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przyznawania patronatu Polskiego Instytutu Traumy. Zainteresowane Instytucje zapraszamy do wypełnienia i wysłania  formularza zgłoszeniowego.

 

Informacje ogólne

 

Polski Instytut Traumy przyznaje patronat przedsięwzięciom, których tematyka jest zgodna z zadaniami Instytutu. 

Przyznanie patronatu Instytutu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego Instytutu dla organizatora.

Wniosek o patronat należy zgłosić najpóźniej na trzy tygodnie przed wydarzeniem. Zgłoszenie złożone z krótszym wyprzedzeniem będzie rozpatrywane tylko w wyjątkowych przypadkach.

 

Oczekiwania Instytutu:

 

  • zamieszczenie przez organizatorów przedsięwzięcia logo Instytutu oraz informacji o otrzymanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych (np. ulotki, foldery, katalogi, program wydarzenia, informacje prasowe, strony internetowe związane z wydarzeniem, media społecznościowe używane na potrzeby promocji wydarzenia itp.);
  • w przypadku materiałów elektronicznych logotypy powinny linkować do strony instytut-traumy.pl;
  • w przypadku mediów społecznościowych powinno zostać użyte odpowiednie tagowanie;
  • w miejscu organizowanego wydarzenia należy wyeksponować logo Instytutu wraz z informacją o patronacie;
  • opcjonalnie: zaproszenie przedstawiciela Instytutu do wystąpienia merytorycznego;
  • inne propozycje organizator może umieścić w formularzu zgłoszeniowym.
  • Zakres udziału Polskiego Instytutu Traumy w przedsięwzięciach objętych patronatem
  • Instytut wspiera promocyjnie wydarzenia objęte patronatem m.in. poprzez zamieszczenie informacji o przedsięwzięciu w serwisie internetowym i mediach społecznościowych Instytutu. 
  • Organizator, który otrzymał patronat Instytutu, może posługiwać się logiem Instytutu w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia.
  • Udział przedstawiciela Instytutu w wydarzeniu objętym patronatem jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

 

Wniosek o patronat — formularz zgłoszeniowy

 

Organizator lub współorganizator danego przedsięwzięcia zainteresowany patronatem Instytutu przekazuje wszelkie potrzebne informacje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do zapoznania się z RODO Polskiego Instytutu Traumy dotyczącą zgłoszenia objęcia patronatem.

Instytut podejmuje decyzję i odpowiada mailowo na prośbę dotyczącą udziału Instytutu w danym przedsięwzięciu w ciągu 14 dni roboczych od uzyskania niezbędnych informacji.