Formularz zgłoszenia na warsztat — dr Lucia Pattarino

 

Jedyny w Polsce warsztat na temat traumy międzypokoleniowej!

Poprowadzi dr Lucia Pattarino

 

ZAMIEŃ RANY W MĄDROŚĆ
Podróż przez traumę międzypokoleniową

 

(Warsztat dla osób, które będą uczestniczyć we wszystkich trzech wykładach dr Lucii Pattarino)

 

28 i 29 września,  godz. od 9:30

Warszawa

Koszt warsztatu: 1950 zł

Wypełnij i wyślij:

*

*
*
*
Uwagi organizacyjne:
● Opłata za uczestnictwo zgodnie z ogłoszeniem.
● Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
● Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu i danymi do wpłaty otrzymają Państwo drogą e­-mail.
● Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i posiłków.
Warunki uczestnictwa:

● Wypełnienie formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości podanej w zaproszeniu
● Formularz i opłata są również podstawą do wystawienia rachunku za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu.

Warunki rezygnacji:

● Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
● Rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
Pola obowiązkowe
*

*

*

*

*

*

*

*

Opcjonalnie