Formularz zgłoszenia na szkolenie

 

Tytuł cyklu szkoleń:

 "Więź jako czynnik chroniący rozwój"

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach: 

13-14 kwietnia 2024 cz.I i 20-21 kwietnia 2024 cz.II w godzinach od 9 00 - do 17 00

 

Miejsce: Warszawa

Prowadzący: dr Teresa Jadczak-Szumiło, Magdalena Szyszkowska

Koszt: 2850 zł 

 

Wypełnij i wyślij:

 

*
*
*
*
*
Uwagi organizacyjne:
● Opłata za uczestnictwo zgodnie z ogłoszeniem.
● Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
● Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu i danymi do wpłaty otrzymają Państwo drogą e­-mail.
● Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i posiłków.
Warunki uczestnictwa:

● Wypełnienie formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości podanej w zaproszeniu
● Formularz i opłata są również podstawą do wystawienia rachunku za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu.

Warunki rezygnacji:

● Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
● Rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
Pola obowiązkowe
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Opcjonalnie