Materiały do pobrania

 

 

 

 

 

Bruce D. Perry, M.D., Ph.D. Jana Rosenfelt, M. Ed., LPC


 

 

 

dr n. społecznych Teresa Jadczak-Szumiło psycholog

 

Dzieci w sytuacji wojny

 

Children in a situation of war

 

Діти в умовах війни

 

Ilustracje: Joanna Zając-Slapničar