Rada Naukowa

 

dr Bruce Perry

 

Dyrektor Neurosequential Network© oraz profesorem (adiunktem) na wydziałach psychiatrii i nauk behawioralnych w Feinberg School of Medicine na Northwestern University w Chicago oraz School of Allied Health, College of Science, Health and Engineering, La Trobe University, Melbourne, Victoria Australia. Przez ostatnie trzydzieści lat dr Perry był aktywnym nauczycielem, klinicystą i badaczem w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci i nauk neurobiologicznych zajmując różne stanowiska akademickie. Jego praca nad wpływem wykorzystywania, zaniedbywania i traumy na rozwijający się mózg wpłynęła na praktykę kliniczną, programy i politykę na całym świecie. Dr Bruce Perry jest autorem, wraz z Maią Szalavitz, bestsellerowej książki "O chłopcu wychowywanym jak pies", opartej na jego pracy z maltretowanymi dziećmi oraz Born For Love: Why Empathy is Essential and Endangered. Najnowsza książka „Co ci się przydarzyło”? Rozmowa o traumie, rezyliencji i zdrowiu (2021), której współautorem jest Oprah Winfrey, jest bestsellerem nr 1 New York Timesa. Dr Bruce Perry pracował na wydziale Farmakologii i Psychiatrii na University of Chicago School of Medicine od 1988 do 1991 roku. Od 1992 do 2001 roku pełnił funkcję Trammell Research Professor of Child Psychiatry w Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie. W tym czasie dr Bruce Perry był również szefem psychiatrii w Texas Children's Hospital i wiceprezesem ds. badań w ramach Wydziału Psychiatrii. W latach 2001-2003 dr Perry pełnił funkcję dyrektora medycznego ds. programów w zakresie zdrowia psychicznego dzieci w Radzie Zdrowia Psychicznego Alberty. Nadal konsultuje się z rządem Alberty w sprawach dzieci i jest członkiem założycielem Premier’s Council of Alberta’s Promise. Dr Bruce Perry prowadził zarówno podstawowe badania neurobiologiczne, jak i kliniczne. Jego badania neurobiologiczne dotyczyły wpływu prenatalnej ekspozycji na leki na rozwój mózgu, neurobiologii zaburzeń neuropsychiatrycznych u ludzi, neurofizjologii traumatycznych wydarzeń życiowych oraz podstawowych mechanizmów związanych z rozwojem receptorów neuroprzekaźników w mózgu. Jego badania kliniczne i praktyka koncentrowały się na dzieciach wysokiego ryzyka. Praca ta dotyczyła poznawczych, behawioralnych, emocjonalnych, społecznych i fizjologicznych skutków zaniedbania i traumy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Praca ta odegrała kluczową rolę w opisie tego, jak doświadczenia z dzieciństwa, w tym zaniedbanie i stres traumatyczny, zmieniają biologię mózgu - a tym samym zdrowie dziecka. Jego badania kliniczne w ciągu ostatnich dwudziestu lat koncentrowały się na integracji nowych zasad neuronauki rozwojowej z praktyką kliniczną. Praca ta zaowocowała opracowaniem innowacyjnych praktyk klinicznych i programów pracy z dziećmi maltretowanymi i straumatyzowanymi, w tym przede wszystkim Neurosequential Model©, wrażliwego na rozwój, opartego na neurobiologii podejścia do pracy klinicznej (NMT), edukacji (NME) i opieki (NMC). To podejście do rozwiązywania problemów klinicznych zostało włączone do programów kilkudziesięciu dużych organizacji publicznych i non-profit służących zagrożonym dzieciom i ich rodzinom. Jego doświadczenie jako klinicysty i badacza w pracy z dziećmi po traumie sprawiło, że wiele agencji społecznych i rządowych konsultowało się z nim po głośnych incydentach z udziałem straumatyzowanych dzieci i młodzieży, takich jak oblężenie oddziału Davidian w Waco (1993), zamach bombowy w Oklahoma City (1995), strzelanina w szkole Columbine (1999), ataki terrorystyczne z 11 września (2001), huragan Katrina (2005), poligamistyczna sekta FLDS (2008), trzęsienie ziemi na Haiti (2010), tsunami w Japonii Tohoku (2011), strzelanina w szkole Sandy Hook Elementary (2012) oraz dziki ogień w Camp w Kalifornii (2018) wśród wielu innych. Dr Bruce Perry opublikował ponad 500 artykułów w czasopismach, rozdziałów książek i postępowań naukowych i jest laureatem licznych nagród i wyróżnień zawodowych, w tym T. Berry Brazelton Infant Mental Health Advocacy Award, Award for Leadership in Public Child Welfare, Alberta Centennial Medal i 2014 Kohl Education Prize. Służy w zarządzie wielu organizacji, w tym Prevent Child Abuse America i Ana Grace Project. Wykładał na temat maltretowania dzieci, zdrowia psychicznego dzieci, neurorozwoju i przemocy wśród młodzieży w różnych miejscach, w tym w organach decyzyjnych, takich jak White House Summit on Violence, California Assembly i U.S. House Committee on Education oraz SXSW. Dr Bruce Perry występował w wielu mediach, w tym w 60 Minutes, National Public Radio, The Today Show, Good Morning America, Nightline, CNN, MSNBC, NBC, ABC i CBS News, Oprah Winfrey Show, Oprah's Super Soul. Jego praca była przedstawiana w filmach dokumentalnych produkowanych przez Dateline NBC, 20/20, BBC, Nightline, CBC, PBS, jak również w międzynarodowych filmach dokumentalnych. Wiele mediów drukowanych podkreśliło kliniczne i badawcze działania dr Bruca Perry'ego, w tym nagrodzoną Pulitzerem serię w Chicago Tribune, The Sun Magazine, US News and World Report, Time, Newsweek, Forbes ASAP, Washington Post, New York Times i Rolling Stone.

Dr Bruce Perry, urodził się w Bismarck w Północnej Dakocie, był studentem Uniwersytetu Stanforda i Amherst College. Uczęszczał do szkoły medycznej i magisterskiej na Northwestern University, otrzymując zarówno tytuł M.D. jak i Ph.D. Dr Bruce Perry ukończył rezydenturę w zakresie psychiatrii ogólnej na Uniwersytecie Yale School of Medicine oraz stypendium w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży na Uniwersytecie w Chicago.

 

Prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

 

Psycholog, specjalizuje się w diagnozowaniu psychologicznym oraz metodologii jakościowej. Pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Zakład Psychologii Osobowości).

Autor licznych publikacji z zakresu psychodiagnostyki oraz metodologii badań psychologicznych (w tym monografii  Paluchowski, W. J. (2017). Diagnozowanie diagnozy. Wybór tekstów. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.; Paluchowski, W. J. (2017). Diagnozowanie. Wyzwania i konteksty. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz artykułów Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach, 2021, 1, 21-32\, Paluchowski, W.J. Wójtowicz, B. (2021).Zmiany Kodeksu Etyki Zawodowej – diagnozowanie. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, 1, 21-32; Filipiak, M., Paluchowski, W. J. (2019). Standardy diagnozy psychologicznej – historia powstawania. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, Numer specjalny: Standardy diagnozowania, 2, 1-6; Paluchowski, W. J., Hornowska, E. (2017). Problemy związane z badaniami testowymi osób niepełnosprawnych. W: W. J. Paluchowski (red.). Diagnozowanie wyzwania i konteksty, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM; Paluchowski, W.J. 2015 Kompetencje diagnostyczne psychologów w Diagnoza Psychologiczna: kompetencje i standardy.  Wybrane zagadnienia, red.:  M. Filipiak, W.J.  Paluchowski, B. Zalewski, M. Tarnowska, PTP/PTP, s. 35-56).

 

dr hab. Elżbieta Hornowska

 

Psycholog, specjalizuje się w psychometrii i teorii testów. Pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki). Kierownik Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych. Autorka licznych publikacji z zakresu psychometrii oraz metodologii badań psychologicznych (w tym monografii Stronniczość testów psychologicznych: problemy – kierunki – kontrowersje, Testy psychologiczne – teoria i praktyka czy Rola środowiska w rozwoju małego dziecka. Metody badania).

Członek zespołu realizującego wiele projektów badawczych, m.in. realizującego polską adaptację Skali Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera. Ekspert w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Pracy i Gospodarki pt. Konstrukcja nowej metody do badania zainteresowań zawodowych. Kierownik projektu dotyczącego możliwości zastosowania testów psychometrycznych w obszarze uzależnienia od narkotyków, realizowanego we współpracy z Komitetem ds. Zapobiegania Narkomanii. Kierownik grantu finansowanego przez MNiSW poświęconego Adaptacji narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia.

Współautorka polskich adaptacji znanych testów psychologicznych, takich jak Rysunek Postaci Ludzkiej Goodenough-Harrisa, Inwentarza Temperamentu i Charakteru Roberta Cloningera, Kwestionariusza Stylów Humoru Roda Martina czy kwestionariusza AHEMD (Affordances in the Home Environment for Motor Development). Jest także współautorką narzędzia do pomiaru nadmiernego obciążania się pracą (Kwestionariusza KOP).

 

dr hab. Aneta Rita Borkowska

 

Aneta Rita Borkowska - prof. UMCS, psycholog, za-ca Dyrektora Instytutu Psychologii UMCS ds. nauki, pracownik Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii.  Specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych m.in. „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej”,  „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, „Podstawy neuropsychologii klinicznej”, „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”, artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. Współautorka metod diagnostycznych służących diagnozie neuropsychologicznej dzieci i młodzieży „Bateria funkcji poznawczych PU1” oraz  „Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka”. Prowadzi szklenia dla psychologów praktyków obejmujące problematykę diagnozy neuropsychologicznej dziecka oraz zajęcia w ramach specjalizacji klinicznej dla psychologów. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi. Prywatnie kocha koty (wszystkie, a zwłaszcza trzy swoje Fruzię, Felę i Felicjana), jazz oraz  góry o każdej porze roku.

 

dr hab. Magdalena Szafranek

 

Magdalena Szafranek jest socjolożką i prawniczką, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Magdalena Szafranek specjalizuje się w badaniach dotyczących włączenia społecznego, wspierania dziecka i rodziny w środowisku lokalnym oraz zmian dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Magdalena Szafranek jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju, a także National Council of Juvenile and Family Court Judges (USA). Pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma naukowego – Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka, którego wydawcą jest Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę".