Bruce Perry — cykl wykładów

 

Cykl wykładów z dr Bruce’em Perry pozwala specjalistom w Polsce po raz pierwszy zapoznać się z Neurosekwencyjnym Modelem NMT™ rozumienia traumy dziecięcej dr Bruce’a Perry i zapoznać się z jej wpływem na rozwijający się mózg. Podczas wykładów dowiesz się, w jaki sposób mózg przetwarza informacje napływające ze środowiska i zrozumiesz jego reakcje.  Dowiesz się też, dlaczego doświadczenia wczesnej traumy dziecięcej mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju. Zdobyta wiedza pozwoli Ci lepiej zrozumieć wpływ niekorzystnych doświadczeń, tak aby efektywnej pracować z dziećmi oraz dorosłymi. Cykl wykładów przygotowuje do uczestnictwa w bardziej zaawansowanych modułach z Neurosekwencyjnego Modelu NMT™ i wykorzystania go w praktyce klinicznej.

 

Ponadto w cyklu wykładów poruszonych jest wiele tematów takich jak przywiązanie, regulacja emocji, śmierć czy wzrost postraumatyczny, które są przedstawione przez pryzmat doświadczeń traumatycznych.

 

  • Wykłady składają się z 8 części.
    W każdej części pierwszy wykład prowadzi dr Bruce Perry. Natomiast drugi wykład prowadzi Specjalista z Polskiego Instytutu Traumy. Szczegółowy plan wykładów znajduje się poniżej.
  • Cykl to ponad 18 godzin wykładów.
  • Wykłady przeznaczone są dla psychoterapeutów, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli oraz rodziców

 


​Koszt udziału w 8 wykładach (pełny cykl): 1950 zł

 

Numer konta w Bank Spółdzielczy w Żywcu

Uwaga: Koniecznie wpisz nazwę firmy (Instytutu) i numer konta!

Polski Instytut Traumy Sp. z o.o. 12 8137 0009 0034 8737 2000 0010

 

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY «  wypełnij ankietę

 

 

Poznaj wykładowców:

 

Dyrektor Neurosequential Network© oraz profesorem (adiunktem) na wydziałach psychiatrii i nauk behawioralnych w Feinberg School of Medicine na Northwestern University w Chicago oraz School of Allied Health, College of Science, Health and Engineering, La Trobe University, Melbourne, Victoria Australia. Przez ostatnie trzydzieści lat dr Perry był aktywnym nauczycielem, klinicystą i badaczem w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci i nauk neurobiologicznych zajmując różne stanowiska akademickie. Jego praca nad wpływem wykorzystywania, zaniedbywania i traumy na rozwijający się mózg wpłynęła na praktykę kliniczną, programy i politykę na całym świecie. Dr Bruce Perry jest autorem, wraz z Maią Szalavitz, bestsellerowej książki "O chłopcu wychowywanym jak pies", opartej na jego pracy z maltretowanymi dziećmi oraz Born For Love: Why Empathy is Essential and Endangered. Najnowsza książka „Co ci się przydarzyło”? Rozmowa o traumie, rezyliencji i zdrowiu (2021), której współautorem jest Oprah Winfrey, jest bestsellerem nr 1 New York Timesa. Dr Bruce Perry pracował na wydziale Farmakologii i Psychiatrii na University of Chicago School of Medicine od 1988 do 1991 roku. Od 1992 do 2001 roku pełnił funkcję Trammell Research Professor of Child Psychiatry w Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie. W tym czasie dr Bruce Perry był również szefem psychiatrii w Texas Children's Hospital i wiceprezesem ds. badań w ramach Wydziału Psychiatrii. W latach 2001-2003 dr Perry pełnił funkcję dyrektora medycznego ds. programów w zakresie zdrowia psychicznego dzieci w Radzie Zdrowia Psychicznego Alberty. Nadal konsultuje się z rządem Alberty w sprawach dzieci i jest członkiem założycielem Premier’s Council of Alberta’s Promise. Dr Bruce Perry prowadził zarówno podstawowe badania neurobiologiczne, jak i kliniczne. Jego badania neurobiologiczne dotyczyły wpływu prenatalnej ekspozycji na leki na rozwój mózgu, neurobiologii zaburzeń neuropsychiatrycznych u ludzi, neurofizjologii traumatycznych wydarzeń życiowych oraz podstawowych mechanizmów związanych z rozwojem receptorów neuroprzekaźników w mózgu. Jego badania kliniczne i praktyka koncentrowały się na dzieciach wysokiego ryzyka. Praca ta dotyczyła poznawczych, behawioralnych, emocjonalnych, społecznych i fizjologicznych skutków zaniedbania i traumy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Praca ta odegrała kluczową rolę w opisie tego, jak doświadczenia z dzieciństwa, w tym zaniedbanie i stres traumatyczny, zmieniają biologię mózgu - a tym samym zdrowie dziecka. Jego badania kliniczne w ciągu ostatnich dwudziestu lat koncentrowały się na integracji nowych zasad neuronauki rozwojowej z praktyką kliniczną. Praca ta zaowocowała opracowaniem innowacyjnych praktyk klinicznych i programów pracy z dziećmi maltretowanymi i straumatyzowanymi, w tym przede wszystkim Neurosequential Model©, wrażliwego na rozwój, opartego na neurobiologii podejścia do pracy klinicznej (NMT), edukacji (NME) i opieki (NMC). To podejście do rozwiązywania problemów klinicznych zostało włączone do programów kilkudziesięciu dużych organizacji publicznych i non-profit służących zagrożonym dzieciom i ich rodzinom. Jego doświadczenie jako klinicysty i badacza w pracy z dziećmi po traumie sprawiło, że wiele agencji społecznych i rządowych konsultowało się z nim po głośnych incydentach z udziałem straumatyzowanych dzieci i młodzieży, takich jak oblężenie oddziału Davidian w Waco (1993), zamach bombowy w Oklahoma City (1995), strzelanina w szkole Columbine (1999), ataki terrorystyczne z 11 września (2001), huragan Katrina (2005), poligamistyczna sekta FLDS (2008), trzęsienie ziemi na Haiti (2010), tsunami w Japonii Tohoku (2011), strzelanina w szkole Sandy Hook Elementary (2012) oraz dziki ogień w Camp w Kalifornii (2018) wśród wielu innych. Dr Bruce Perry opublikował ponad 500 artykułów w czasopismach, rozdziałów książek i postępowań naukowych i jest laureatem licznych nagród i wyróżnień zawodowych, w tym T. Berry Brazelton Infant Mental Health Advocacy Award, Award for Leadership in Public Child Welfare, Alberta Centennial Medal i 2014 Kohl Education Prize. Służy w zarządzie wielu organizacji, w tym Prevent Child Abuse America i Ana Grace Project. Wykładał na temat maltretowania dzieci, zdrowia psychicznego dzieci, neurorozwoju i przemocy wśród młodzieży w różnych miejscach, w tym w organach decyzyjnych, takich jak White House Summit on Violence, California Assembly i U.S. House Committee on Education oraz SXSW. Dr Bruce Perry występował w wielu mediach, w tym w 60 Minutes, National Public Radio, The Today Show, Good Morning America, Nightline, CNN, MSNBC, NBC, ABC i CBS News, Oprah Winfrey Show, Oprah's Super Soul. Jego praca była przedstawiana w filmach dokumentalnych produkowanych przez Dateline NBC, 20/20, BBC, Nightline, CBC, PBS, jak również w międzynarodowych filmach dokumentalnych. Wiele mediów drukowanych podkreśliło kliniczne i badawcze działania dr Bruca Perry'ego, w tym nagrodzoną Pulitzerem serię w Chicago Tribune, The Sun Magazine, US News and World Report, Time, Newsweek, Forbes ASAP, Washington Post, New York Times i Rolling Stone.

Dr Bruce Perry, urodził się w Bismarck w Północnej Dakocie, był studentem Uniwersytetu Stanforda i Amherst College. Uczęszczał do szkoły medycznej i magisterskiej na Northwestern University, otrzymując zarówno tytuł M.D. jak i Ph.D. Dr Bruce Perry ukończył rezydenturę w zakresie psychiatrii ogólnej na Uniwersytecie Yale School of Medicine oraz stypendium w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży na Uniwersytecie w Chicago.

 

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — promotor prof. Elżbieta Hornowska.

Absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.

Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci — opracowała w tym obszarze kwestionariusz do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS — skala do oceny noworodków T. Brazeltona.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Służby Zdrowia"  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Badania prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem, lekarzem radiologiem CM UJ w Krakowie.

Absolwentka Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Praktyk Somatic Experiencing – metoda pracy z traumą Petera Levina. Specjalizuje się w pracy z osobami po doświadczeniach traumatycznych oraz w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Prowadziła badania na Uniwersytecie Genewskim oraz w Międzynarodowej Organizacji Pracy Szwajcarii.

Doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobywała w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz międzynarodowych instytucjach finansowych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jest certyfikowanym trenerem prowadzenia szkoleń. W zakresie traumy interesują ją doświadczenia graniczne i praca z osobami dorosłymi.

Magdalena Szafranek jest socjolożką i prawniczką, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Magdalena Szafranek specjalizuje się w badaniach dotyczących włączenia społecznego, wspierania dziecka i rodziny w środowisku lokalnym oraz zmian dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Magdalena Szafranek jest członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju, a także National Council of Juvenile and Family Court Judges (USA). Pełni funkcję redaktorki naczelnej czasopisma naukowego – Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka, którego wydawcą jest Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę".

Aneta Rita Borkowska - prof. UMCS, psycholog, za-ca Dyrektora Instytutu Psychologii UMCS ds. nauki, pracownik Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii.  Specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych m.in. „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej”,  „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, „Podstawy neuropsychologii klinicznej”, „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”, artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. Współautorka metod diagnostycznych służących diagnozie neuropsychologicznej dzieci i młodzieży „Bateria funkcji poznawczych PU1” oraz  „Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka”. Prowadzi szklenia dla psychologów praktyków obejmujące problematykę diagnozy neuropsychologicznej dziecka oraz zajęcia w ramach specjalizacji klinicznej dla psychologów. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi. Prywatnie kocha koty (wszystkie, a zwłaszcza trzy swoje Fruzię, Felę i Felicjana), jazz oraz  góry o każdej porze roku.

 


 

Tematyka wykładów:

Wykład 1

dr Bruce Perry — Doświadczanie i neurorozwój

dr Teresa Jadczak-Szumiło - Przywiązanie jako fundament rozwoju

Wykład 2

dr Bruce Perry — Zrozumienie naszych zróżnicowanych odpowiedzi na stres

mgr Magdalena Szyszkowska — Znaczenie traumy w rozwoju dzieci

Wykład 3

dr Bruce Perry — Neurobiologia regulacji

dr hab. Aneta Borkowska — Neuropsychologia przywiązania

Wykład 4

dr Bruce Perry — Wczesne doświadczenia relacyjne a kształtowanie się światopoglądu dziecka

dr hab. Magdalena Szafranek — Dobro dziecka w rozumieniu pracowników różnych służb społecznych

Wykład 5

dr Bruce Perry — Stres, rezyliencja i zdrowienie

dr Teresa Jadczak-Szumiło - Rozwój regulacji emocji u dzieci

Wykład 6

dr Bruce Perry — Dozowanie i odstępy w terapii

mgr Magdalena Szyszkowska — Trauma — rozwój czy stagnacja

Wykład 7

dr Bruce Perry — Sieć terapeutyczna i neuroplastyczność

dr Teresa Jadczak-Szumiło, mgr Magdalena Szyszkowska — Dziecko w sytuacji śmierci najbliższych

Wykład 8

dr Bruce Perry — Pomaganie opiekunom: emocjonalne wyczerpanie i krzywda moralna

dr Teresa Jadczak-Szumiło, mgr Magdalena Szyszkowska — Bezpieczeństwo, stabilność i dobre samopoczucie jako warunek powrotu do zdrowia