Współpraca

 

Polski Instytut Traumy aktywnie współpracuje z Neurosequential Network TM, który został założony i jest prowadzony przez dr Bruce Perry. Dr Bruce Perry od 30 lat zajmuje się badaniem wpływu traumy na rozwój dziecięcego mózgu. Jego praca zaowocowała rozwojem innowacyjnych praktyk klinicznych i programów pracy z dziećmi maltretowanymi. Model ten został włączony do wielu programów w dużych publicznych organizacjach oraz organizacjach non-profit, które służą dzieciom, ich rodzinom oraz społecznościom po doświadczeniach traumatycznych.    

 

Polski Instytut Traumy współpracuje również z Fundacją Rodzina od A do Z. Fundacja działa aktywnie na rzecz rodzin, szczególnie tych, które wychowują dzieci po doświadczeniach traumy. Fundacja pracuje z rodzinami biologicznymi, adopcyjnymi i zastępczymi prowadząc zajęcia edukacyjne i terapeutyczne,  wydaje także poradniki dla rodzin. Fundacja aktywnie wspierała dzieci - uchodźców wojennych po wybuchu wojny na Ukrainie.

 

 

Współpraca - Fundacją Rodzina od A do Z