Formularz zgłoszenia na wykłady dr Bruce’a Perry 

 

 

  • Koszt udziału w 8 wykładach (pełny cykl): 1950 zł

 

Numer konta w Bank Spółdzielczy w Żywcu

Uwaga: Koniecznie wpisz nazwę firmy i numer konta!

Polski Instytut Traumy Sp. z o.o. 12 8137 0009 0034 8737 2000 0010

 

Wypełnij i wyślij:

 

*
*
*
*
Uwagi organizacyjne:
● Opłata za uczestnictwo zgodnie z ogłoszeniem.
● Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
● Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu i danymi do wpłaty otrzymają Państwo drogą e­-mail.
● Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i posiłków.
Warunki uczestnictwa:

● Wypełnienie formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości podanej w zaproszeniu
● Formularz i opłata są również podstawą do wystawienia rachunku za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu.

Warunki rezygnacji:

● Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
● Rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
Pola obowiązkowe
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Opcjonalnie