Formularz zgłoszenia na wykłady dr Lucia Pattarino

 

Wykłady o traumie międzypokoleniowej

Wykłady będą tłumaczone na język polski.

 

  • Wykład: 350 zł (on-line na platformie Zoom)
  • Cykl (3 wykłady): 900 zł (przy zakupie całego cyklu)
     
  • 1 wykład: 25.06 godz. 19.00, on-line
  • 2 wykład: 07.07 godz. 19.00, on-line
  • 3 wykład: 03.09 godz. 19.00, on-line

Wypełnij i wyślij:

* W tytule wykładu dopisz jego datę jeśli nie wybierasz całego cyklu wykładów

*


*
*
*
*
Uwagi organizacyjne:
● Opłata za uczestnictwo zgodnie z ogłoszeniem.
● Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
● Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu i danymi do wpłaty otrzymają Państwo drogą e­-mail.
● Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i posiłków.
Warunki uczestnictwa:

● Wypełnienie formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości podanej w zaproszeniu
● Formularz i opłata są również podstawą do wystawienia rachunku za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu.

Warunki rezygnacji:

● Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
● Rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
Pola obowiązkowe
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Opcjonalnie