Przywiązanie — szkolenie bazowe z Przywiązania

 

Tytuł cyklu szkoleń:

 "Więź jako czynnik chroniący rozwój"

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach: 

13-14 kwietnia 2024 cz.I i 20-21 kwietnia 2024 cz.II w godzinach od 9 00 - do 17 00

Miejsce: Warszawa

Prowadzący: dr Teresa Jadczak-Szumiło, Magdalena Szyszkowska

Koszt: 2850 zł 

 

UWAGA !

Szkolenie bazowe – szkolenie to jest obowiązkowe dla wszystkich profesjonalistów

chcących uczestniczyć w zaawansowanych szkoleniach Polskiego Instytutu Traumy

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line » TUTAJ

 

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się po wysłaniu ankiety zgłoszeniowej. Wysłanie zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymują informację e-mailem o przyjęciu do grupy. Dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na szkoleniu.

 


 

Dziecko ludzkie, kiedy przychodzi na świat, jest przygotowane do budowania relacji ze swoją matką/opiekunem, ponieważ to zapewni mu bezpieczeństwo. Tym samym możliwy stanie się rozwój i wzrastanie. Dziecko od pierwszych dni, dzięki wyposażeniu w odruchowe zachowania pracuje na rzecz stworzenia tej bezpiecznej relacji matka-dziecko. Czasami jednak proces ten obarczony błędami staje się źródłem traumy. Zaburzenia, które pojawiają się na linii matka /opiekun – dziecko nazywamy wczesną traumą relacyjną. Szkolenie bazowe dotyczące przywiązania ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami teorii Johna Bolwbiego i nauczenie wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Szkolenie to cztery dni pracy. Pierwsze dwa poświęcone są rozumieniu tego czym są style przywiązania, wewnętrzne modele operacyjne i reakcja poseparacyjna. Dwa kolejne dni szkolenia to analiza przypadków, również tych przygotowanych przez uczestników w ramach teorii przywiązania. Całość szkolenia stanowi fundament wiedzy niezbędny do rozumienia tego, czym jest więź i jak wpływają na rozwój człowieka zakłócenia na tak wczesnym etapie rozwoju. Zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia – certyfikat Polskiego Instytutu Traumy. Ukończenie szkolenia bazowego jest wymagane przy kwalifikacji na wszystkie inne moduły szkoleniowe w Polskim Instytucie Traumy.