Formularz zgłoszenia na wykłady Prof. Krystyny Rymarczyk
 

 

Cykl wykładów profesor Krystyny Rymarczyk

pt.: "Mózgowe podłoże traumy"

 

Wykład II 22 lutego (czwartek)

Wykład III 21 marca (czwartek)

 

Spotkania rozpoczynają się o godz. 19 00 i odbywają się na platformie ZOOM. 

 

Wypełnij i wyślij:

* W tytule wykładu dopisz jego datę.

 

*
*


*
*
*
Uwagi organizacyjne:
● Opłata za uczestnictwo zgodnie z ogłoszeniem.
● Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
● Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu i danymi do wpłaty otrzymają Państwo drogą e­-mail.
● Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i posiłków.
Warunki uczestnictwa:

● Wypełnienie formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości podanej w zaproszeniu
● Formularz i opłata są również podstawą do wystawienia rachunku za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu.

Warunki rezygnacji:

● Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
● Rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
Pola obowiązkowe
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Opcjonalnie